പ്രതീക്ഷയുടെ വിളക്കുമരമായി ജോണ്‍സണെന്ന പ്രകാശ മനുഷ്യന്‍


പോളിയോ ശരീരം പൂര്‍ണ്ണമായും തളര്‍ത്തി എങ്കിലും ലോകത്തിന് പ്രതീക്ഷയുടെ വിളക്കുമരമാണ് ജോണ്‍സണ്‍ എന്ന കോഴിക്കോട് കാരന്‍.

ജീവിത ദുരന്തങ്ങളുടെ കാടലാഴങ്ങള്‍ മനസ്സിന്റെ ഉള്‍ക്കരുത്ത് കൊണ്ട് അതിജീവിക്കുന്ന ജോണ്‍സണ്‍ മാതൃകകള്‍ക്കപ്പുറത്തെ പ്രതീക്ഷയാണ്.

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Youtube
Telegram

More from this section