നൂറടി താഴ്ചയുള്ള കുഴിയിലേക്ക് ടിപ്പര്‍ ലോറി മറിഞ്ഞു; ഡ്രൈവര്‍ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

അടൂര്‍: നൂറടിയിലധികംതാഴ്ചയുള്ള മാലിന്യപ്ലാന്റിലെ കുഴിയിലേക്ക് മാലിന്യംകയറ്റിവന്ന അടൂര്‍ നഗരസഭയുടെ ടിപ്പര്‍ലോറി മറിഞ്ഞു.മറിഞ്ഞ ലോറിയില്‍നിന്ന്

» Read more