ഓര്‍മകളുടെ ഇതള്‍ വിരിഞ്ഞു; 'ഒരുമയുടെ ഒറ്റപ്പാലം' ഹൃദ്യമായി

ഒറ്റപ്പാലം: ഒറ്റപ്പാലത്തിന്റെ പിന്നിട്ട വഴികളില്‍ ഹൃദയത്തിന്റെ കൈയൊപ്പ് ചാര്‍ത്തിയവര്‍ ആ അനുഭവങ്ങളുടെ ഊര്‍ജത്തില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ പുതുതലമുറയ്ക്ക്

» Read more