കോടഞ്ചേരിയില്‍ പോലീസ് ചെക്ക്‌പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു

Posted on: 03 May 2015നാദാപുരം: കോടഞ്ചേരി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് താത്കാലിക സംവിധാനത്തില്‍ പോലീസ് ചെക്ക്‌പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. എസ്.ഐ.യുടെ മേല്‍ നോട്ടത്തില്‍ മൂന്ന് പോലീസുകാരുടെ സ്ഥിരംസാന്നിധ്യം 24 മണിക്കൂറും പ്രദേശത്തുണ്ടാകും.
ചെക്ക്‌പോസ്റ്റില്‍ വെച്ച് പരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കും. തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കായി പരാതികള്‍ നാദാപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റും. വാടകക്കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചെക്ക്‌പോസ്റ്റ് സ്ഥിരംസംവിധാനമാക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് പ്രധാനമായും ആലോചിക്കുന്നത്.


More News from Kozhikode