പാലുല്പാദനത്തില്‍ സംസ്ഥാനം സ്വയം പര്യാപ്തമാകും -മന്ത്രി

മൂന്നാര്‍: ക്ഷീരോല്പാദകമേഖലയില്‍ സംസ്ഥാനം അടുത്ത ഏതാനുംവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുമെന്ന് ക്ഷീരവികസന മന്ത്രി കെ.സി.ജോസഫ്. മൂന്നാറില്‍

» Read more