കഴിഞ്ഞവർഷം നൽകിയത് 15 ലക്ഷം തൊഴിൽ പെർമിറ്റുകൾ


ദുബായ് : കഴിഞ്ഞവർഷം യു.എ.ഇ. മാനവ വിഭവശേഷി സ്വദേശിവത്‌കരണ മന്ത്രാലയം സ്വകാര്യമേഖലയിൽ നൽകിയത് 1.5 മില്യൻ വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ. 2020-നെ അപേക്ഷിച്ച് 53 ശതമാനം വർധനയാണ് കഴിഞ്ഞവർഷമുണ്ടായത്. കോവിഡിലും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും തൊഴിലിടത്തെ മത്സരക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള യു.എ.ഇ. പദ്ധതികളുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ വർധനയെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

2021-െന്റ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഏകദേശം 402,000 വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ നൽകിയതായി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2020 ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ 379,000 പെർമിറ്റുകളാണ് നൽകിയത്. 2021 രണ്ടാം പാദത്തിൽ 423,000 പെർമിറ്റുകളും 2020 ൽ ഇത് 108,000 ആയിരുന്നു. മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഏകദേശം 320,000 പെർമിറ്റുകൾ നൽകി. 2020 ൽ ഇത് 219,000 ആയിരുന്നു. 2021 ന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് 403,000 ലെത്തി. 300,000 പെർമിറ്റുകൾ നൽകിയ 2020-ലെ കാലയളവിനേക്കാൾ 31 ശതമാനമായിരുന്നു വർധന.

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Youtube
Telegram

More from this section