നൈപുണ്യ പരിശീലനപദ്ധതി: സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിൽ നേടിയത് 20,564 പേർ


1 min read
Read later
Print
Share

ബാങ്കിങ് കറസ്പോണ്ടന്റ്, പ്ലംബിങ്, ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ, മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ തുടങ്ങിയ 102 മേഖലകളിലാണ് തൊഴിൽ നല്കിയത്. 62-ഓളം പേർക്ക് വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ലഭിച്ചു.

പാലക്കാട്: കേന്ദ്ര നൈപുണ്യ പരിശീലനപദ്ധതി ‘ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീണ കൗശല്യയോജന’യിലൂടെ (ഡി.ഡി.യു.ജി.കെ.വൈ.) സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ തൊഴിൽ ലഭിച്ചത് 20,564 പേർക്ക്.

ഗ്രാമീണമേഖലയിലെ യുവതീയുവാക്കൾക്ക് പരിശീലനത്തോടൊപ്പം തൊഴിലും ഉറപ്പുനൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ബാങ്കിങ് കറസ്പോണ്ടന്റ്, പ്ലംബിങ്, ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ, മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ തുടങ്ങിയ 102 മേഖലകളിലാണ് തൊഴിൽ നല്കിയത്. 62-ഓളം പേർക്ക് വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ലഭിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് 78 പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് 102 കോഴ്സുകളിൽ പരിശീലനം നല്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ കേരളത്തിലെ നോഡൽ ഏജൻസി കുടുംബശ്രീയാണ്. 2015-ൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 27,515 പേർ തൊഴിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി.

പദ്ധതിപ്രകാരം മൂന്നുമാസമെങ്കിലും തുടർച്ചയായി തൊഴിൽ നല്കണമെന്നതാണ് വ്യവസ്ഥ. മൂന്നുമാസം, ആറുമാസം, ഒരു വർഷം കാലയളവുകളിൽ തൊഴിൽപരിശീലനം നേടിയവർക്ക് യഥാക്രമം കുറഞ്ഞത് 6,000, 9,000, 12,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ വേതനം നല്കും. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും പരിശീലനം നല്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്ത് പദ്ധതി മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കിയതിൽ കേരളത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞവർഷം മൂന്നാം സ്ഥാനമായിരുന്നു.

ജില്ല പദ്ധതിപ്രകാരം തൊഴിൽ നേടിയവർ

തിരുവനന്തപുരം 2770

കൊല്ലം 1264

പത്തനംതിട്ട 675

ആലപ്പുഴ 717

കോട്ടയം 1598

ഇടുക്കി 1143

എറണാകുളം 2579

തൃശ്ശൂർ 1741

പാലക്കാട് 1969

മലപ്പുറം 802

കോഴിക്കോട് 1345

വയനാട് 1054

കണ്ണൂർ 1795

കാസർകോട് 1112

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Newsletter
Youtube
Telegram