കേരള പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ / ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍ കാണാം


4 min read
Read later
Print
Share

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം | Photo: Mathrubhumi Archives 

കേരള പി.എസ്.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ / ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍ എന്നിവ കാണാം.

SHORT LIST
CAT.NO : 472/2020 DRIVER GR II (LDV) DRIVER CUM OFFICE ATTENDANT (LDV) (FIRST NCA-SIUC NADAR) IN VARIOUS DEPARTMENT IN PATHANAMTHITTA DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/sl_472_2020_pta.pdf

CAT.NO:117/2020 LINEMAN (Special Recruitment for SC/ST only) - Public Works (Electrical Wing) - KOTTAYAM DIST
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/pl-03-22-ktm.pdf

CAT.NO:515/2020 LOWER DIVISION CLERK( FROM EX- SERVICEMEN ONLY) ( II NCA - ST ) - NCC / SAINIK WELFARE DEPARTMENT , (KOTTAYAM DISTRICT)
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/pl-02-22-ktm.pdf

CATEGORY NO. 180/2019 COOK (NCA-MUSLIM) IN SCHEDULED CASTE DEVELOPMENT DEPARTMENT IN PALAKKAD DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/sl_180_2019_09COOK.pdf

CAT.NO : 498/2020 WORK SUPERINTENDENT IN SOIL SURVEY AND SOIL CONSERVATION DEPARTMENT þ THRISSUR
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/sl_498_2020_true.pdf

CAT.NO : 478/2019 DRIVER GRADE II (HDV) [DRIVER-CUM-OFFICE ATTENDANT (MEDIUM/ HEAVY PASSENGER/GOODS VEHICLE] (NCA – LC/AI) – in VARIOUS (EXCEPT NCC, TOURISM, EXCISE, POLICE, SAINIK WELFARE DEPARTMENT AND TRANSPORT) DEPARTMENT IN KANNUR DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/s_l_driver_hdv__nca__lc___cat__no__478.pdf

Cat. No. : 540/2019 AYURVEDA THERAPIST in INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE DEPARTMENT in KANNUR DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/short_list_.pdf

117/2017 LOWER DIVISION CLERK (TAMIL & MALAYALAM KNOWING) PART II (BY TRANSFER) IN VARIOUS DEPARTMENTS IN PALAKKAD DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/sl_117_2017_09_1__0.pdf

CAT.NO: 126/2020 Assistant Engineer (Civil) [Part II – Departmental Quota] -Local Self Government Department
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/sl-14-22-erivb.pdf

CAT.NO: 125/2020 Assistant Engineer (Civil) [Part I – Direct Recruitment] - Local Self Government Department
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/sl-13-22-erivb.pdf

Cat.No. 325/2019 NURSE GR II (AYURVEDA) ERNAKULAM District (LIST 1 -FEMALE Candidates & LIST 2 -MALE Candidates ) AYURVEDA COLLEGES
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/nurse%20ayurveda.pdf


CAT No.419/2019 LP SCHOOL TEACHER (Tamil Medium) EDUCATION DEPARTMENT in THIRUVANANTHAPURAM
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/sl.pdf

CAT.NO:022/2021 MEDICAL OFFICER (AYURVEDA) (SR for SC/ST) -INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/sl-7-22-ole.pdf

Cat. No. : 498/2020 WORK SUPERINTENDENT in SOIL SURVEY AND SOIL CONSERVATION DEPARTMENT in KANNUR
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/_latest_sl_498_2020_13.pdf


RANK LIST

CAT.NO: 07/2019 NIL LIST - Manager Grade II (I st NCA- Ezhava/Thiyya/Billava) (Society Category) - Kerala State Co-operative Consumers' Federation Limited (CONSUMERFED)
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/NILLIST-STATE.pdf


(Cat No.008/19) MANAGER GRADE II (GENERAL CATEGORY) FIRST NCA-EZHAVA/THIYYA/BILLAVA - APEX SOCIETIES OF CO- OPERATIVE SECTOR IN KERALA
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/rl-71-22-state.pdf

CATEGORY NO.250/2020 STAFF NURSE GR II (SR FOR SC/ST & ST ONLY) IN HEALTH SERVICES DEPARTMENT IN PALAKKAD DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/rl_250_2020_09%20revised.pdf

Category No: 250/2020 Staff Nurse Grade II (Special Recruitment for SC/ST & ST only) in Health Services Department in Kozhikode District.
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/rl_250_2020_11.pdf

CAT NO : 250/2020 STAFF NURSE GRADE II(SR FOR SC/ST AND ST ONLY)-HEALTH SERVICES DEPT -THRISSUR
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/rl_250_2020_08.pdf

CAT.NO: 250/2020 STAFF NURSE GR-II - HEALTH SERVICES DEPARTMENT DATE OF UPLOAD:15.02.2022
Staff Nurse Gr II (Special Recruitment for SC/ST and ST only) Ernakulam District
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/staff%20SR.pdf

CAT.NO:260/2020 LAST GRADE SERVANTS (SPECIAL RECRUITMENT FROM AMONG EX-SERVICEMEN OF SC/ST ONLY)-NCC / SAINIK WELFARE DEPARTMENT (KOLLAM)
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/lgs_sr_exservice_sc_st_ncc_klm_260__2020.pdf

Cat No.225/18) DRIVER CUM OFFICE ATTENDANT (LMV) (SECOND NCA - DHEEVARA) - VARIOUS GOVT.OWNED COMPANIES/CORPORATIONS/BOARDS/AUTHORITIES/SOCIETIES
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/22518.pdf

(Cat No.395/18) DRIVER CUM OFFICE ATTENDANT (LMV) (FIRST NCA-ST) - VARIOUS GOVT.OWNED COMPANIES/CORPORATIONS/BOARDS/AUTHORITIES/SOCIETIES.
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/39518.pdf

(Cat No.390/18) DRIVER CUM OFFICE ATTENDANT (LMV) - VARIOUS GOVT.OWNED COMPANIES/CORPORATIONS/BOARDS/AUTHORITIES/SOCIETIES
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/39018_0.pdf

CAT.No.306/2020 JUNIOR HEALTH INSPECTOR GRADE II ( SR for SC/ST and ST Only)-HEALTH SERVICES DEPARTMENT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/JHI%20GR%20II%20SR%20for%20SC-ST%20and%20ST%20Only.pdf

CAT.No.450/2020 JUNIOR HEALTH INSPECTOR GRADE II ( 1st NCA SCCC)-HEALTH SERVICES DEPARTMENT þ THIRUVANANTHAPURAM
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/JHI%20%20Gr%20II%20NCA-SCCC.pdf

CAT.NO:260/2020 LAST GRADE SERVANTS (SPECIAL RECRUITMENT FROM AMONG EXSERVICEMEN OF SC/ST ONLY)-NCC/ SAINIK WELFARE DEPARTMENT ALAPPUZHA
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/lgs_ex_servicemen_of_sc_st__alapuzha_260_20.pdf

CAT.NO:356/2020 FULL TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (URDU) (1st NCA- VISWAKARMA)-EDUCATION DEPARTMENT (MALAPPURAM)
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/ftjlt_urdu__i_nca___v__356_20_mlpm.pdf

CAT NO: 180/2019 Cook (First NCA-Muslim) in Scheduled Caste Development Department in Idukki Distritc
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/r1802019062.pdf

CAT.NO:115/2020 PHARMACIST GRADE II (SR FOR SC/ST) -HEALTH SERVICE DEPARTMENT (MALAPPURAM) https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/rl_115_2020_10__1_.pdf

CAT.NO:180/2019 COOK (NCA-MUSLIM) - SCHEDULE CASTE DEVELOPMENT DEPARTMENT - KASARAGOD
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/NCA%20Muslim%20RL.pdf

CAT.NO:185/2019 COOK (NCA-LC/AI) - SCHEDULE CASTE DEVELOPMENT DEPARTMENT - KASARAGOD
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/NCA%20LC%20RL.pdf

CAT.NO: 444/2020 JUNIOR HEALTH INSPECTOR GR II (Ist NCA-ST) - HEALTH SERVICES DEPARTMENT - KASARAGOD DISTRICT https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/rl_444_2020_14.pdf

CAT.NO: 443/2020 JUNIOR HEALTH INSPECTOR GR II (Ist NCA- Ezhava/Thiyya/Billava) - HEALTH SERVICES DEPARTMENT - KASARAGOD DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/rl_443_2020_14.pdf

Cat. No. : 449/2020 Junior Health Inspector Gr.II(Ist NCA-SIUC Nadar) - Health Services Department, Idukki Distritc
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-02/rl449202006.pdf

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Newsletter
Youtube
Telegram
IN CASE YOU MISSED IT
shino

2 min

'മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ മറ്റൊരാണും പെണ്ണും കിടക്കുന്നത് കാണണം, കൊലയ്ക്ക് പിന്നില്‍ കൂടുതല്‍ പേരുണ്ട്'

May 21, 2023


Rahul

1 min

പുതിയ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല, രാഷ്ട്രപതിയെന്ന് രാഹുല്‍

May 21, 2023


biden modi

1 min

'താങ്കള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ തലവേദനയാണ്; മോദിയുടെ ജനപ്രീതിയില്‍ അത്ഭുതംകൂറി ബൈഡനും അല്‍ബനീസും

May 21, 2023