ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ പെട്രോളിയം കോര്‍പറേഷനില്‍ 99 ഒഴിവുകള്‍


2 min read
Read later
Print
Share

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 590 രൂപ. ഓഗസ്റ്റ് 31-നകം ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം.

ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ പെട്രോളിയം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡില്‍ വിവിധ തസ്തികകളിലായി 99 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. തസ്തിക, ഒഴിവ്, ശമ്പള ഗ്രേഡ്, പ്രായം, പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പം പട്ടികയില്‍. പ്രവൃത്തിപരിചയത്തിന് പുറമേ വേണ്ട അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ഇനി പറയുന്നു.

1.ഡിസൈനിങ്/കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍/മെയിന്റനന്‍സ്/റോട്ടറി എന്‍ജിനീയര്‍, റിഫൈനറി, ഇന്‍സ്‌പെക്ഷന്‍ എന്‍ജിനീയര്‍, റിഫൈനറി: മെക്കാനിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ (മെക്കാനിക്കല്‍, മെക്കാനിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍) 4 വര്‍ഷത്തെ ബി.ഇ./ ബി.ടെക്.

2. ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയര്‍, റിഫൈനറി: ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍/ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്) 4 വര്‍ഷത്തെ ബി.ഇ./ബി.ടെക്.

3. ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ എന്‍ജിനീയര്‍, റിഫൈനറി: ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ (ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍, ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ ആന്‍ഡ് കണ്‍ട്രോള്‍, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍, ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്) 4 വര്‍ഷത്തെ ബി.ഇ./ബി.ടെക്.

4. പ്രൊഡക്ഷന്‍ എന്‍ജിനീയര്‍, റിഫൈനറി: കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ (കെമിക്കല്‍, പെട്രോകെമിക്കല്‍, പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ് ല്ക്ക പെട്രോകെമിക്കല്‍, പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ്) 4 വര്‍ഷത്തെ ബി.ഇ./ബി.ടെക്.

5. സിവില്‍ എന്‍ജിനീയര്‍, റിഫൈനറി: സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ 4 വര്‍ഷത്തെ ബി.ഇ./ബി.ടെക്.

6. മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, വിശാഖപട്ടണം റിഫൈനറി: എം.ബി.ബി.എസ്., മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഹൈജീനില്‍ ഡിപ്ലോമ.

6. സേഫ്റ്റി ഓഫീസര്‍: ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് സേഫ്റ്റി എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ ബി.ഇ./ബി.ടെക്.

7. ക്വാളിറ്റി കണ്‍ട്രോള്‍ ഓഫീസര്‍: കെമിസ്ട്രിയില്‍ (അനലിറ്റിക്കല്‍/ഫിസിക്കല്‍/ഓര്‍ഗാനിക്ക്, ഇന്‍ഓര്‍ഗാനിക്ക്) എം.എസ്സി.

8. ലോ ഓഫീസര്‍: ബിരുദത്തിനുശേഷം നിയമത്തില്‍ നേടിയ മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ ബിരുദം. അല്ലെങ്കില്‍ പ്ലസ്ടുവിനുശേഷം ബിരുദത്തില്‍ നേടിയ 5 വര്‍ഷത്തെ നിയമബിരുദം.

9. ചീഫ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍-പ്രോസസ് ടെക്‌നോളജീസ് ആന്‍ഡ് ആര്‍ ല്ക്ക ഡി.: കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ എം.ഇ./എം.ടെക്.

10 അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍-ഇന്റലക്ച്വല്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി റൈറ്റ് സെല്‍, ആര്‍ ല്ക്ക ഡി: 4 വര്‍ഷത്തെ കെമിക്കല്‍ ബി.ഇ./ ബി.ടെക്. അല്ലെങ്കില്‍ കെമിസ്ട്രിയില്‍ എം.ടെക്. അല്ലെങ്കില്‍ കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങിലോ കെമിസ്ട്രിയിലോ പിഎച്ച്.ഡി.

11. സീനിയര്‍ മാനേജര്‍-എഫ്.സി.സി., അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍/മാനേജര്‍- ഹൈഡ്രോപ്രോസസിങ്: കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ എ.ഇ./എം.ടെക്. അല്ലെങ്കില്‍ കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ (കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്/ബയോടെക്‌നോളജി/പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ്, പെട്രോ കെമിക്കല്‍, പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ് ആന്‍ഡ് പെട്രോ കെമിക്കല്‍) ബി.ടെക്./ബി.ഇ.

12. അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍/മാനേജര്‍- കാറ്റലൈസിസ്: കെമിസ്ട്രിയില്‍ (കാറ്റലൈസിസ്/മെറ്റീരിയല്‍സ്/കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്) പിഎച്ച്.ഡി.

13. ഓഫീസര്‍- കാറ്റലൈസിസ്: കെമിസ്ട്രിയില്‍ (കാറ്റലൈസിസ്) പിഎച്ച്.ഡി., കെമിക്കല്‍ സയന്‍സസിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയില്‍ ബി.എസ്സിയും എം.എസ്സിയും.

14. സീനിയര്‍ മാനേജര്‍ -നാനോടെക്‌നോളജി: കെമിസ്ട്രിയില്‍(മെറ്റീരിയല്‍സ്/നാനോടെക്‌നോളജി/കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്) പി.എച്ച്.ഡി.

15. ഓഫീസര്‍-നാനോടെക്‌നോളജി: കെമിക്കല്‍/ബയോടെക്‌നോളജിയില്‍ ബി.ഇ./ ബി.ടെക്., എം.ഇ., എം.ടെക്.

16. സീനിയര്‍ മാനേജര്‍ അനലറ്റിക്കല്‍, ഓഫീസര്‍ അനലറ്റിക്കല്‍: കെമിസ്ട്രിയിലല്‍ (അനലറ്റിക്കല്‍/ഓര്‍ഗാനിക്ക്/ഇന്‍ഓര്‍ഗാനിക്ക്/പെട്രോകെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്) പിഎച്ച്.ഡി.

17. അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍/ മാനേജര്‍-ബയോപ്രോസസ്: മൈക്രോബയോളജി/ബയോടെക്‌നോളജി/കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ പിഎച്ച്.ഡി.

18. ഓഫീസര്‍-ബയോപ്രോസസ്: കെമിക്കല്‍/ബയോടെക്‌നോളജിയില്‍ ബി.ഇ./ബി.ടെക്., എം.ഇ./എം.ടെക്.

19. സീനിയര്‍ മാനേജര്‍-പോളിമര്‍/പെട്രോകെമിക്കല്‍, ഓഫീസര്‍-പോളിമര്‍/പെട്രോകെമിക്കല്‍: പോളിമേര്‍സ്/ പോളിയോള്‍ഫിന്‍/പെട്രോകെമിക്കല്‍സില്‍ പിഎച്ച്.ഡി.

20. അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍/മാനേജര്‍-കൊറോഷന്‍ സ്റ്റഡി/മെറ്റലര്‍ജി: കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്/മെറ്റലര്‍ജിയില്‍ എം.ടെക്. അല്ലെങ്കില്‍ കെമിസ്ട്രി/കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്/മെറ്റലര്‍ജിയില്‍ (കൊറോഷന്‍ സ്റ്റഡീസ് സ്‌പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത്) പിഎച്ച്.ഡി.

21. ചീഫ് മാനേജര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി ജനറല്‍ മാനേജര്‍-അനലറ്റിക്കല്‍: കെമിസ്ട്രിയില്‍ (അനലറ്റിക്കല്‍/ഓര്‍ഗാനിക്ക്/ഇന്‍ഓര്‍ഗാനിക്ക്/പെട്രോകെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്) പിഎച്ച്.ഡി.

22. ചെസ്സ് പ്ലേയേര്‍സ്-സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഓഫീസര്‍ (മാനേജ്‌മെന്റ്)/സ്‌പോര്‍ട്‌സ് അസിസ്റ്റന്റ് (നോണ്‍ മാനേജ്‌മെന്റ്): 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ബിരുദം (മാനേജ്‌മെന്റ് വിഭാഗത്തിലേക്ക്), 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ പ്ലസ്ടു/തത്തുല്യം (നോണ്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് വിഭാഗത്തിലേക്ക്), ഫിഡേ റേറ്റിങ് പുരുഷന്മാര്‍ക്കും വനിതകള്‍ക്കും യഥാക്രമം 2400, 2200.

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 590 രൂപ. എസ്.സി., എസ്.ടി., അംഗപരിമിതര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഫീസില്ല. ഫീസ് ഓണ്‍ലൈനായി അടയ്ക്കണം. വിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.
അപേക്ഷ; http://www.hindustanpetroleum.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഓഗസ്റ്റ് 31-നകം ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനുശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Newsletter
Youtube
Telegram
IN CASE YOU MISSED IT
mathrubhumi

1 min

ബിരുദധാരികള്‍ക്ക് ഐ.ഡി.ബി.ഐ.യില്‍ അസി. മാനേജരാകാം; 600 ഒഴിവുകള്‍

Jun 27, 2019


mathrubhumi

1 min

ബിരുദധാരികള്‍ക്ക് ഐ.ഡി.ബി.ഐ.യില്‍ വന്‍ അവസരം; 800 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം

Apr 3, 2019