ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ; 59000 രൂപവരെ ശമ്പളം


2 min read
Read later
Print
Share

പൊതുമേഖലാബാങ്കായ ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ സ്‌കെയില്‍ 1,2,4 തസ്തികകളില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആകെ 59 ഒഴിവുകളുണ്ട്.

പുണെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാബാങ്കായ ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ സ്‌കെയില്‍ 1,2,4 തസ്തികകളില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആകെ 59 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്/ കോസ്റ്റ് ആന്‍ഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്- 50

 • യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ ബിരുദം. സി.എ./കോസ്റ്റ് ആന്‍ഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് (ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ.) നേടിയിരിക്കണം.
 • പ്രായപരിധി: 20-30 വയസ്സ്.
 • ശമ്പളം: 23700-42020 രൂപ.
ഇക്കണോമിസ്റ്റ് സ്‌കെയില്‍ 4-1

 • യോഗ്യത: ഇക്കണോമിക്സില്‍ പിഎച്ച്.ഡി. ബാങ്കുകളിലോ മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
 • പ്രായപരിധി: 28-40 വയസ്സ്.
 • ശമ്പളം: 50,000-59,170 രൂപ.
ഇക്കണോമിസ്റ്റ് സ്‌കെയില്‍ 2- 1

 • യോഗ്യത: ഇക്കണോമിക്സില്‍ പി.ജി. ബാങ്കുകളിലോ മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
 • പ്രായപരിധി: 23-33 വയസ്സ്.
 • ശമ്പളം: 31705-45950 രൂപ.
മാനേജര്‍ കോസ്റ്റിങ്-1

 • യോഗ്യത: ഐ.സി.ഡബ്ലു.എ./ എം.എ. (ഇക്കണോമിക്സ്). ബാങ്കുകളിലോ മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
 • പ്രായപരിധി: 23-33 വയസ്സ്.
 • ശമ്പളം: 31705-45950 രൂപ.
ട്രഷറി ഡീലര്‍ (ഡൊമസ്റ്റിക്)-3

 • യോഗ്യത: എം.ബി.എ./സി.എ./ സിഎഫ്.എ./ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ. ബാങ്കുകളിലോ മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡീല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ മൂന്ന് - അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
 • പ്രായപരിധി: 23-40 വയസ്സ്.
 • ശമ്പളം: 42,020-51490 രൂപ.
ട്രഷറി ഡീലര്‍ (ഫോറെക്സ്)-3

 • യോഗ്യത: എം.ബി.എ./സി.എ./ സിഎഫ്.എ./ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ. ബാങ്കുകളിലോ മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഫോറെക്സ് വിഭാഗത്തില്‍ മൂന്ന്- അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
 • പ്രായപരിധി: 23-40 വയസ്സ്.
 • ശമ്പളം: 42,020-51,490 രൂപ.
എല്ലാ തസ്തികകളിലും എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് അഞ്ചും ഒ.ബി.സിക്കാര്‍ക്ക് മൂന്നും വികലാംഗര്‍ക്ക് പത്തും വര്‍ഷത്തെ പ്രായഇളവ് ലഭിക്കും. വിമുക്തഭടര്‍ക്ക് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഇളവ് ലഭിക്കും. അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ http://www.bankofmaharashtra.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായ വിജ്ഞാപനം കാണുക. ഇതേ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനതീയതി: സെപ്റ്റംബര്‍ 23.

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Newsletter
Youtube
Telegram