അധ്യാപക ഒഴിവ്‌

Posted on: 20 Nov 2014വടുവന്‍ചാല്‍: ചിത്രഗിരി ഗവ. പ്രൈമറി സ്‌കൂളില്‍ എല്‍.പി.എസ്.എ. നിയമനത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച 11 മണിക്ക് സ്‌കൂളില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
Tags:    Wayanad District News.  വയനാട്‌ . Kerala. കേരളം


More News from Wayanad