വിദ്യാര്‍ഥിക്കൂട്ടം 'എന്റെ സ്റ്റാമ്പിന്റെ' ആവേശത്തില്‍

മലപ്പുറം: സ്വന്തം മുഖംകാണുന്ന സ്റ്റാമ്പ് കൈയില്‍കിട്ടിയപ്പോള്‍ മൂന്നാംക്ലാസുകാരി വൈഷ്ണയുടെമുഖത്ത് നാണംകലര്‍ന്ന പുഞ്ചിരി. പലതവണ നോക്കിയിട്ടും

» Read more