വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Posted on: 20 Nov 2014അഞ്ചാലുംമൂട്: പെരിനാട് സെക്ഷനിലെ വെട്ടുവിള, താമരപ്പള്ളി, പുറ്റിങ്ങല്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വ്യാഴാഴ്ച 9 മുതല്‍ 5വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
Tags:    Kollam District News.  കൊല്ലം . Kerala. കേരളം


More News from Kollam