എ.സി.പി. ചാര്‍ജെടുത്തു

Posted on: 20 Nov 2014കരുനാഗപ്പള്ളി: കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ അസി.പോലീസ് കമ്മീഷണറായി കെ.ആര്‍.ശിവസുതന്‍ പിള്ള ചാര്‍ജെടുത്തു.
Tags:    Kollam District News.  കൊല്ലം . Kerala. കേരളം


More News from Kollam