ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തില്‍ കേരളം ഭാരതത്തിന് മാതൃക-വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍

ഓച്ചിറ: ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തില്‍ കേരളം ഭാരതത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍. ഓച്ചിറ വൃശ്ചികോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരബ്രഹ്മ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍

» Read more