താലൂക്കാസ്‌പത്രിയില്‍ ക്യാമറ കണ്ണുതുറന്നു

തൊടുപുഴ: താലൂക്കാസ്​പത്രിയില്‍ അതിക്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവരെ തടയാന്‍ നിരീക്ഷണക്യാമറയും പോലീസ് എയ്ഡ്‌പോസ്റ്റും പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഉദ്ഘാടനം മുനിസിപ്പല്‍

» Read more